Advertentie
Advertentie

De nieuwe lessen van de nieuwe economie

Het debat over de nieuwe economieduurt nu al jaren, en de eerste voorlopige conclusies kunnen nu getrokken worden.De nieuwe economie, die voortbouwt opde vooruitgang in de informatietechnologie (IT), is reëel; ze geeft de industrie en de dienstensector over de hele wereld een nieuwe vorm, en de toename van de Amerikaanse productiviteit in de jongste jaren is daarvan het duidelijkste bewijs.De waarderingen van de nieuweeconomie op de beurs daarentegenzijn irreëel, zij reflecteren veeleereen speculatieve luchtbel dan een fundamentele waardering.Jeffrey D. Sachs