De nieuwe schaarste op de arbeidsmarkt

De laatste jaren hebben we via de media veelvuldig kunnen konstateren dat vele Vlaamse bedrijven problemen ondervinden om geschikte arbeidskrachten te vinden. Deze situatie is op zich niet nieuw. In de "gouden jaren zestig' hadden we ook met een dergelijke schaarstesituatie te maken. Het "nieuwe' zit hem dan ook ergens anders, nl. in het feit dat er nu schaarsteproblemen zijn in tijden van aanzienlijke werkloosheid. Dit fenomeen werd reeds als "paradoks' van de arbeidsmarkt aangeduid.