Advertentie
Advertentie

De non-discriminatie van deeltijdse werknemer is thans ingeschreven in

een specifieke wet.Aangaande arbeidsvoorwaarden is een ongelijke behandeling tussen deeltijders en voltijders niet toegelaten, tenzij er objectieve redenen bestaan.Rechten moeten vastgesteld worden in verhouding tot hun arbeidsduur.De toegang tot bepaalde arbeidsvoorwaarden kan ook afhankelijk worden gesteld van een bepaalde anciënniteit, arbeidsduur of beloning, indien er objectieve redenen zijn.