Advertentie
Advertentie

De ommekeer nabij?

Na een jaar van slecht economisch nieuws keert de trend. De bijkomende klap van de gebeurtenissen van 11 september raakt stilaan verteerd. De oorlog tegen het terrorisme werpt vruchten af. Hierdoor en door het uitblijven van nog aanslagen in het Westerse ontstaat een optimisme dat de beurzen doet opveren, maar eveneens de langetermijnrente opwaarts drijft. De wereld lijkt zijn veiligheid terug te vinden maar er is niet veel nodig om het herstellende vertrouwen te fnuiken.De VS blijven de motor van de wereldeconomie. Het aankomende herstel bevestigtde efficiëntie van de maatregelen en dit haalde de waarde uit de beleggingen op langere looptijd. De aanzet tot verkoop van de ingenomen posities werd hiermee gegeven, en dat bracht de Amerikaanse rentecurve op een hoger niveau. De Amerikaanse centrale bank (Fed) verlaagde niet alleen de korte rente behoorlijk, maar ook de lange rente, zodat de algemene financieringskosten van de bedrijven verlaagd kunnen worden. De bedrijfsinvesteringen zullen echter pas in tweede instantie het herstel bevestigen. Initieel moet de consument consumeren, hierdoor kunnen de voorraden opnieuw opgebouwd worden en dat kan het leger werklozen een job bezorgen. Het ziet er dus economisch wat positiever uit, maar de veeleer bruuske opwaartse rentebeweging mag men voor een flink deel toeschrijven aan de tradingposities die zo snel ze waren ingenomen, met het jaareinde voor de boeg ook weer bliksemsnel worden afgebouwd.Europa geeft uiteindelijk toch toe dat de groei niet denderend zal zijn. Het laatste bulletin van de Europese Centrale Bank (ECB) spreekt realistischere taal dan voorheen, met een erkenning van de recessie en de achterliggende geruststelling dat de inflatie onder controle is. Europa deed de Amerikaanse rentebeweging over en de curve werd naar hogere renteniveaus gebracht. Europa had weinig zelf te bieden om de rente een eigen leven te laten leiden. Aangezien Europa de VS wat achternaloopt, mag men toch verwachten dat de Europese obligaties de komende periode relatief beter presteren dan de Amerikaanse. Amerika kruipt al uit het dal, terwijl het dieptepunt in Europa nog niet bereikt lijkt.De uitgifteactiviteit scheert hoge toppen. Beleggers en emittenten waren na 11 september te onzeker om veel richting te kiezen maar de huidige terugkeer van de stabiliteit zorgt voor fors geweld. Zowel beleggers als emittenten tonen interesse. De uitgiften dienden wel behoorlijke rentemarges te betalen en de concurrentie is groot. De huidige tendens houdt nog even aan, maar men mag niet vergeten dat begin december de financiële markten flink wat financieel gas terugnemen. Een drukke tweede helft van november mag dus verwacht worden.Het lijkt wel de nieuwe mode zowat gelijktijdig of met gering tijdsverschil zowel in dollar als in euro de markt te betreden. De Europese Investeringsbank (EIB), Singapore Telecom en ATT lieten zich hier van hun beste kant zien. De EIB bracht 5 miljard dollar en 5 miljard euro op de markt. Kwaliteit en liquiditeit zijn voor deze jumbo-uitgifte verzekerd voor de hele looptijd. Ook ATT was een opvallende verschijning met een multitranche-uitgifte waarvan drie in dollar en twee in euro. De emittent heeft een kwaliteit die erg gezocht wordt. Vele beleggers zoeken de net wat zwakkere emittenten om ten volle te kunnen genieten van een aantrekkelijke rentemarge. Bovendien kan men, uitgaand van een positief economisch scenario, verwachten dat net deze debiteurenkwaliteit relatief snel verbetert tot een hoger niveau. Ook Singapore Telecom kon bekoren met een drietranche-emissie, twee in dollar en eentje in euro. Deze uiterst zeldzame naam heeft in zijn sector een uitstekende reputatie en kwaliteit. De uitgiften werden alle ruimschoots overingetekend en veel beleggers dienden tegen relatief duurdere prijzen nadien aan te kopen. Japan Bank for International Cooperation geniet de expliciete garantie van de Japanse overheid. Die moest de jongste jaren heel wat van haar sterstatus laten varen en dit uitte zich in een verminderde toegankelijkheid van de Japanse debiteuren tot de internationale kapitaalmarkten. Deze emittent biedt een leuke diversificatie en is van uitstekende kwaliteit.In Euroland viel de alternatieve financieringswijze toegepast door Tyco op, waarbij het Britse pond en de euro gebruikt werden om verschillende emissies in de markt te zetten. Beide munten brachten twee uitgiftes. De debiteur bevindt zich in het juiste segment dat zal presteren bij een economische heropleving. De uitgiftes in pond spraken voornamelijk de Britse institutionelen aan.Een leuke verschijning was de stad Moskou met een uitstekend onthaalde lening tot 2006. Rusland krijgt weer toegang tot financiering via obligatie-uitgiftes in het zog van de euroconvergentiestrategieën van de ex-Oostbloklanden. Ook Bulgarije profiteerde van deze wind met een kleinere uitgifte.