De ommekeer

De sociaal-ekonomische krachtlijnen die de regeringsonderhandelaars van CVP, PSC, PS, SP en VU reeds hebben uitgetekend, zijn niet zo vuur-rood als in de jaren zeventig of als de socialisten wel zouden willen. Maar als lichtjes rose kan men ze toch ook niet bestempelen. Indien Dehaene er in slaagt een regering te vormen, komt er wel degelijk een ommekeer in het ekonomisch beleid, die wel eens even scherp zou kunnen zijn als de ommekeer die zich in 1982 voordeed. Vooral op budgettair-fiskaal vlak is dit onmiskenbaar.