De onaantastbaarheid van de overheid: een fabel

De zaak-Van Coillie ligt bij de meeste ondernemers nog fris in het geheugen. Enorme fiscale vorderingen verplichtten deze bouwonderneming de handelsboeken neer te leggen en het faillissement aan te vragen. Onterecht, pas in een latere fase kwam de lichtzinnige aard van de vorderingen vast te staan. Maar daar bleef het niet bij. De Belgische Staat liep een veroordeling in aansprakelijkheid op en werd veroordeeld tot het betalen van een grote schadevergoeding. Ondanks het principe van de scheiding der machten en de immuniteit van de Belgische Staat, is hij zoals elke derde aansprakelijk voor fouten in haar bestuur.