De onacademische aanpak van de Rijksacademie

De Rijksacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam houdt dit weekend 'Open Ateliers'. Daar zouden wij normaal niet echt wakker van liggen, maar er is meer aan de hand: het unieke werksysteem van de Rijksacademie is een voorbeeld van hoe met hedendaagse kunst kan worden omgegaan, de Belgische aanwezigheid in het gebeuren is opvallend, en wat er aan werk te zien is van de zowat vijftig Academiestudenten is een kleine Documenta waard. Alleen gaat het er in Amsterdam warmer en alerter aan toe.