De onafwendbaarheid van de drieledige gemeenschapsvorming

(tijd) - Tot in het Balticum verkondigt Vlaams minister-president Luc van den Brande dat België uit twee grote deelstaten bestaat. Toch lijkt de drieledige gewestvorming, het spookbeeld van ieder rechtgeaard Vlaming, in de sterren geschreven te staan, met die nuance dat Brussel niet enkel aan het uitgroeien is tot een volwaardig gewest maar ook tot een volwaardige gemeenschap. En wat de bijkomende bevoegdheden betreft die Van den Brande in een volgende ronde van de staatshervorming hoopt binnen te rijven, wijst alles erop dat die peperduur betaald zullen moeten worden.De 'Schrikkelnota' van Luc van den Brande en zijn Vlaamse regering over de staatshervorming moet dienen als basis voor een discussie in het Vlaams Parlement, die moet leiden tot het bepalen van het Vlaams standpunt dat bij een volgende staatshervorming zal worden ingenomen.