De 'onafwendbare' evolutie naar meer flexibele verloning

(tijd) - De overgang naar een informatiemaatschappij leidt onvermijdelijk tot een ander sociaal model. Volgens premier Dehaene is een meer flexibele, resultaatsgebonden beloning daar zeker een element van. De vakbonden staan voor de keuze. Ofwel proberen ze het proces te begeleiden, ofwel voltrekt het zich buiten hen om.Tijd: Achter de hervorming van de sociale zekerheid daagt al een nieuwe afspraak op. Voor het einde van 1996 moet de huidige loonstop vervangen worden door een nieuwe regeling die onze concurrentiekracht veilig stelt. Alles wijst erop dat dat meer dan een simpele loonnorm wordt. U wilt evolueren in de richting van meer flexibele, resultaatsgebonden verloningsvormen.