De onderkant van de bedrijfsbalans zit vol verborgen schatten

BRUSSEL (tijd) - 'Als de banken niet snel hun aanpak wijzigen, dan vallen belangrijke segmenten van de Belgische kredietsector volledig in handen van buitenlandse groepen', voorspelt Bart Maes, verkoopdirecteur van de firma Warrant. Vanuit zijn positie als specialist in het verlenen van goederenpanden, moet Maes vaststellen dat de Belgische banken bij het toekennen van kredieten de vlottende activa van een bedrijf als een weinig waardevol gegeven beschouwen. Intussen rukken er wel een aantal asset based lenders op die bedrijven maar wat graag kredieten verstrekken met de vlottende activa van het bedrijf als onderpand.'De manier waarop Belgische bankiers hun kredietrisico's evalueren is in feite niet meer helemaal van deze tijd,' aldus Pierre Bacquelaine, algemeen directeur van Warrant. 'Over het algemeen genomen zetten ze hun kredietdossiers af tegen de balansposten die zich bovenaan de balans van hun klanten bevinden.' Met andere woorden, de bankiers vragen in de eerste plaats naar een redelijke ratio eigen middelen op vreemde middelen. Daarnaast zien ze vooral hun heil in hypotheekwaarborgen of privé-waarborgen vanwege de bedrijfsleiding. De onderkant van de balans, met name de vlottende activa van een bedrijf, laten ze grotendeels buiten beschouwing.