De ongelijke strijd tegen de witwassers

(tijd) - De witwasbestrijding in België staat nog in de kinderschoenen. En het blijkt dat die een paar maatjes te klein zijn voor de grote jongens van het vuile geld. Zowel de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) als de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële misdaad (CDGEFID) kijken aan tegen miljarden vuil geld, maar slagen er niet in om greep te krijgen op de stroom. De wapens in de strijd tegen het witwassen zijn ongelijk verdeeld.Sinds 1990 staat de strijd tegen het witwassen ook in België op de agenda. De infiltratie van het crimineel geld in de legale economie wordt in ons land op twee manieren bestreden. Preventief door de administratieve wet van 1993 en repressief door de wetgeving uit 1990. De hele wetgeving werd nog eens grondig hertekend in 1995 door de wet van 7 april. Maar dat wettelijk arsenaal lijkt de miljardenstroom niet te kunnen indijken, integendeel. Waar loopt het fout?