Advertentie
Advertentie

De ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst biedt de mogelijk

heid een werkrelatie een tijdelijk karakter te geven, gesneden op maat van de behoefte van de onderneming. Afhankelijk van de behoefte kan het meer mogelijkheden bieden dan de klassieke figuren als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en duidelijk omschreven werk. De voorwaarde op zichzelf moet duidelijk omschreven zijn. De inhoud van de voorwaarde moet alleen bepaalbaar zijn. Opgelet: in geen geval mag de voorwaarde exclusief afhankelijk zijn van de wil van een van beide partijen (de werkgever dus). Het mag immers niet de bedoeling zijn de normale ontslagregels te omzeilen.