Advertentie
Advertentie

De onvermijdelijke hertekening van de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen

(tijd) - De rol in de financiële wereld van de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen (KBF) is een moeilijke. Als kontroleur ben je nooit populair, wel levensnoodzakelijk om de belangen van iedereen te vrijwaren. De 'Louizalaan 99' is een aktieve meespeler in de beurs- en bankwereld en dat kweekt spanningen en maakt vijanden. Die gegevens speelden mee bij de voorbereiding van de nieuwe beurswet van 6 april 1995. De wet vertaalde de Europese richtlijn over beleggingsdiensten naar de Belgische realiteit en hertekende de kontrole op de beurs. Het ging niet alleen om de kontrolebevoegdheden op de beurstransakties. Ook de herbenoeming van Jean-Louis Duplat als voorzitter van de KBF lag op tafel. Duplat had de eerste zes jaar van zijn termijn als voorzitter niet ongemerkt laten voorbijgaan. Met een grote werkkracht en even grote dossierkennis plaatste de jurist de KBF meer dan ooit in de schijnwerpers. Duplat is niet altijd geliefd bij de beursgenoteerde bedrijven en vaak vindt men dat de KBF meer dan een bemoeizieke schoonmoeder is. Anderzijds krijgt de KBF soms te horen dat zij een te laks beleid voert, vooral dan door misnoegde beleggers.