Advertentie
Advertentie

De oorlogskas van Fortis

BRUSSEL (tijd) - Fortis beschikt over een bijzonder stevige oorlogskas om de strijd met ABN AMRO aan te gaan. De Belgisch-Nederlandse financiëledienstengroep maakte vrijdag bekend zo'n 70 miljard achter de hand te houden om het bod van ABN AMRO op Generale Bank te overtroeven. Daardoor zou meteen een aantal institutionele aandeelhouders die Fortis genegen zijn maar het hoogste bod prefereren, over de streep kunnen getrokken worden.Het openbaar omruilbod dat Fortis AG, de Belgische moedermaatschappij van de Fortis Groep, uitbrengt op Generale Bank is een papieren bod. Het gaat om een pure fusie, zonder betaling van goodwill. Bundeling van krachten in de vorm van vermogensbundeling leek voor Fortis de beste manier om met Generale Bank samen de Europese markt op te gaan. Nu de mogelijkheid is geopend om 15 procent meer te bieden dan belager ABN AMRO in geld of warrants, betaalt Fortis misschien toch goodwill. Fortis schrijft goodwill meteen af op het eigen vermogen zodat de resultatenrekening en bijgevolg de winst per aandeel niet beïnvloed worden. Vermits het eigen vermogen daalt, verbetert het rendement op eigen vermogen zelfs. Eind 1997 bedroeg het eigen vermogen van Fortis na winstverdeling om en bij de 280 miljard frank. Het wordt gespijsd met ingehouden winsten en niet-gerealiseerde waardeverschillen op activa. De forse beurshausse heeft Fortis geen windeieren gelegd zodat het eigen vermogen in het eerste halfjaar van 1998 opnieuw fors toegenomen is.