De oorlogsschimmen van Lotharingen

Net over de grens met Frankrijk, in Lotharingen of Lorraine in het Frans, bevinden zich fascinerende oorlogsmonumenten uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. 'On ne passe pas' verkondigen panelen in de bunkers van de Maginotlinie. Onterecht, want deze Franse forten konden niet standhouden in de Tweede Wereldoorlog. In Verdun houdt men de leuze 'On n'a pas passe' in eer. Terecht, want in 1916 hield Verdun stand in een van de bloedigste veldslagen die ooit werden uitgevochten.Katia Vlerick