De opleidingscheque is een nieuwe poging om het opleidingsklimaat te v

ersterken.Het systeem is eenvoudiger als het betaald educatief verlof.De ondernemer koopt de cheques aan via een website en betaald er de factuur van zijn opleidingsverstrekker mee.Het systeem zal staan of vallen met de diversiteit van de opleidingen en de kwaliteit van de verstrekkers. Een Raad van Expert ziet toe.`