De oplossing van Car Cleaning Service

Het probleem Heel wat grote bedrijven uit andere steden vragen Car Cleaning Service een filiaal te openen. Voorlopig kan Mario Dejonckheere niet aan die vraag beantwoorden. 'Ik wil de pedalen niet verliezen. Car Cleaning Service moet een rendabel bedrijf blijven. Als we te snel groeien, komen we in liquiditeitsproblemen. Nu is het al vaak moeilijk om de BTW- en RSZ-bijdragen te overbruggen. In het begin was er van openstaande facturen weinig sprake. Nu is dat wel anders.' De oplossing Mario Dejonckheere maakt een selectie van de klanten. Hij geeft de voorkeur aan vijf kleine garages waar hij kan onderhandelen over het tijdstip van betaling, boven een groot bedrijf met langere betalingstermijnen. 'Het is niet moeilijk om grote contracten af te sluiten, maar je moet ook kijken hoeveel het je zal kosten', zegt Mario Dejonckheere. 'Op die manier is het mogelijk liquiditeitsproblemen te vermijden.' Het openen van een nieuwe vestiging vraagt ook heel wat tijd, ondersteuning en papierwerk, zeker als invoegbedrijf. Mario Dejonckheere beperkt ieder filiaal tot twaalf werknemers waardoor hij alles onder controle kan houden, zowel financieel, als qua planning en werkdruk.