De oplossing van Essers

Het probleemMet stimuli wil de Europese Commissie naar verluidt actief bijdragen aan een verschuiving van het goederenvervoer van de overbelaste wegen naar andere, meer milieuvriendelijke vervoersmiddelen, meer bepaald het spoor en de binnen- en kustvaart. Marco Polo wil drie soorten projecten aanmoedigen: nieuwe transportdiensten die wegvervoer aanwenden, initiatieven die marktbelemmeringen tegen het gebruik van intermodaal vervoer uit de weg ruimen, waarbij het dan vooral gaat om infrastructuurproblemen zoals de aaneenschakeling van verschillende spoorwegtypes, en ten slotte innovatieve oplossingen en ideeën om het goederenvervoer van de weg naar een ander vervoersmiddel te laten verschuiven.De oplossingIs schip hip en trein fijn? Wij gebruiken nu al actief het gecombineerde vervoer, reageert Noël Essers, die ook voorzitter is van Febetra-Limburg, de Belgische Federatie van vervoerders. Dagelijks vertrekt hier vanuit onze terminal een trein naar Italië, met daarop onze trailers, containers, silos. In onze trafiek naar Italië passen wij ook de combinatie vrachtwagen-trein toe. Containers vanuit Antwerpen vervoeren wij niet over de autosnelweg naar Limburg. Wél via het Albertkanaal tot aan de terminal Meerhout of Genk. De aanvoer naar enkele Europese distributiecentra organiseren wij niet uitsluitend over de weg maar ook via binnenvaart en trein. Het wegvervoer zal de volgende jaren sowieso nog drastisch toenemen, de files nog meer stresserend worden. Wij zijn vragende partij om andere vervoersmiddelen in te zetten. Helaas zijn sommige vervoermodi vandaag niet aangepast om de moderne klant de beste prijs-kwaliteitverhouding te bieden. De noodzakelijke investeringen hiervoor zijn zó zwaar dat het economische niet te verantwoorden is. De kostenverhouding tussen diverse transportmodi kunstmatig scheeftrekken door allerlei heffingen en remmen op het wegtransport, lost niets op. Andere transportmiddelen moeten op termijn autonoom winstgevend en zelfbedruipend worden. Permanente subsidies zijn uit den boze. Van hier naar Italië haalt de trein een gemiddelde snelheid van 18 km per uur. Wij kunnen intussen trachten zoveel mogelijk vervoermiddelen in te zetten. Maar zowel binnenvaart als spoor- én wegverkeer kan men ook niet door een enge Vlaamse bril bekijken. Een efficiënt intermodaal grensoverschrijdend vervoer onderstelt een consistent Europees beleid. BDB