De oplossing van Etracon

Het probleemEtracon is een klein bedrijf met alle typische positieve kenmerken van een KMO. In dergelijke organisatie krijgen de werknemers een vrij grote verantwoordelijkheid. Wanneer zich een probleem voordoet, is het de betrokken medewerker die de verantwoordelijkheid moet nemen om een oplossing uit te zoeken en actie te voeren. Het is niet altijd mijn oplossing die de betere is, zegt Erik Espeel. Als bedrijfsleider is het wel mijn taak de zaken goed op te volgen. Maar Espeel is een vrije vogel. Aangezien de klanten van Etracon wereldwijd verspreid zitten, is Espeel vrij veel uithuizig. Toch probeert hij de ontwikkelingen op het thuisfront van nabij te volgen.De oplossingEtracon heeft vrij snel geïnvesteerd in een centraal databasebeheersysteem. Alle inkomende en uitgaande post passeert een centraal systeem. Dit geldt zowel voor e-mails, faxen als gewone post. Al wat voor Erik Espeel nuttige informatie kan betekenen, wordt in een persoonlijk postvak geplaatst. Zo blijft hij, waar hij ook ter wereld vertoeft, op de hoogte van wat er reilt en zeilt in het bedrijf. Ik hoef niet te weten hoeveel balpennen zijn besteld, zegt Espeel. Maar het gaat me wel aan hoe de contacten met de klanten verlopen, welke offertes er zijn uitgeschreven, hoe het zit met de opvolging, enzovoort. Door simpel op het systeem in te loggen weet ik wat er bij Etracon gebeurt.