De oplossing van Hydrex

ProbleemHydrex stelt zich tot doel de zeeën te bevrijden van vervuiling. Dat klinkt zeer nobel, maar lijkt niet eenvoudig haalbaar voor een 30-koppig bedrijfje uit Antwerpen. Hoe vult het die doelstelling concreet in? Hoe zorg je ervoor dat wat ecologisch verantwoord is ook economisch interessant wordt, voor je eigen bedrijf, zowel voor je opdrachtgevers als voor je afnemers?OplossingBoud Van Rompay: Wij willen tot het zuiveren van de zeeën bijdragen door transport en oliewinning op zee minder milieuschadelijk te maken. Daartoe ontwikkelen wij bijvoorbeeld technieken om herstelling uit te voeren ter plekke, waar het probleem opduikt, of door zwaar vervuilende droogdoktechnieken te vervangen door ook economisch betere alternatieven. Onze technieken zijn dermate geschikt om belasting van het milieu te voorkomen, dat zij de reder die ervan gebruikmaakt aan een ISO 14000-certificaat kan helpen.