De opmars van de kwantiteitspers

Het aantal beroepsjournalisten werkzaam in de Belgische schrijvende pers is de laatste tien jaar gevoelig toegenomen. Dit leidde echter niet tot een hogere kwaliteit en diepgravender journalistiek werk. De dagbladen bieden wel meer rubrieken, reportages, extra katernen en bijlagen, en die vergen veel journalistieke arbeid. Els de Bens, gewoon hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit Gent, stelt een en ander vast in haar boek 'De pers in België'. Nochtans ligt de toekomst van de journalistiek volgens haar in de selectie, synthese en duiding van nieuws. Dit wil zeggen, kiezen voor een kwalitatieve verbetering meer dan voor een kwantitatieve uitbreiding van het informatieaanbod.