De overdracht van uw onderneming: via schenking of via verkoop?

De overdracht van een onderneming is meestal een moeilijk en langdurig proces, dat minutieus moet begeleid en uitgevoerd worden, wil het kans op slagen hebben. Dat heeft grotendeels te maken met de ruime waaier aspecten die daarbij aan bod komen. Er is een bedrijfseconomisch luik, maar evenzeer een fiscaal-juridisch, een familiaal, een psychologisch, en ga zo maar door. De vraag naar de wijze van overdracht via schenking of via verkoop is slechts één van de vele vragen die een gepast antwoord behoeven.