Advertentie
Advertentie

De overige mogelijkheden

Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten maken een tijdelijke werkrelatie mogelijk. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur moet schriftelijk worden aangegaan ten laatste op het ogenblik van indiensttreding. In de overeenkomst moet de einddatum van de overeenkomst staan. De niet-naleving van de vormvoorschriften leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur afsluiten is niet toegelaten. De beëindiging is strenger dan normaal. Ook de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk moet schriftelijk en tijdig worden afgesloten. Duur en omvang van het werk worden duidelijk vastgelegd: helder, nauwkeurig en zeker. Het regime is gelijk aan dat van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. Bij de vervangingsovereenkomst moet de reden van vervanging opgenomen zijn, bijvoorbeeld ziekte, bevallingsrust, loopbaanonderbreking. De overeenkomst eindigt pas wanneer de reden van de vervanging een einde heeft genomen. Een arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid mag slechts in welbepaalde omstandigheden worden afgesloten (tijdelijke vermeerdering van werk of uitzonderlijk werk). Het is een overeenkomst die steeds een van de drie vorige vormen aanneemt. Ten slotte is er de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Deze techniek laat de gebruiker veel vrijheid, maar wordt vaak als duur ervaren. Overigens wordt een beroep doen op uitzendarbeid vaak gehanteerd als een vorm van werving en selectie.