De P and I-klubs verzekeren ook de strafrechtelijke aansprakelijkheid

(tijd) - De scheepseigenaar van de Liberiaanse tanker World Prodigy die op 23 juni jl. de monding van de Narangaset Bay met huisbrandolie vervuilde, zou akkoord gegaan zijn met de hem opgelegde boete van 500.000 VS-dollar. Die boete werd opgelegd door de Amerikaanse staat Rhode Island wegens overtreding van de Clean Water Act. Bovendien zou de kapitein persoonlijk met 10.000 dollar beboet zijn.