De pacifisten

Het kollege van provinciegoeverneurs, het sluitstuk van de zogenaamde faciliteiten- of pacifikatiewet, is gisteren voor een eerste keer bij mekaar geweest. Het heeft zijn eigen potentiële geloofwaardigheid meteen de grond ingeboord door met een verdeeld advies uit te pakken. Wie gedacht had dat deze raad van wijzen, want zo werd het kollege toch opgevat, zich boven het communautaire strijdgewoel zou verheffen en Salomonsoordelen zou weten te vellen, komt bedrogen uit. De heren provinciegoeverneurs zijn het communautair al even oneens als de politici.