Advertentie
Advertentie

De paradox van de Generale is de paradox van België niet

Herman Daems tracht in zijn boek 'De paradox van het Belgisch kapitalisme' aan te tonen dat Belgische bedrijven - hoewel rendabel - strategische dynamiek missen (de paradox). Dit zou volgens hem vooral voortvloeien uit een te dominante rol van de referentieaandeelhouder die vooral oog heeft voor financieel rendement en minder voor langetermijnstrategie. Hij pleit dan ook voor andere ondernemingsstructuren. Betere rolverdeling tussen aandeelhouders, bestuurders en management en meer professionalisme moeten de paradox van het Belgische kapitalisme bestrijden.