De partiële splitsing

Ekonomika permanente vorming houdt op 19 september een seminarie over De partiële splitsing, wettelijk kader en vergelijking met andere reorganisatievormen.Het programma bestaat uit drie luiken: de vennootschappelijke aspecten, de boekhoudkundige aspecten en de fiscale aspecten.Zowel in de juridische literatuur als in de praktijk, is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan een nieuwe reorganisatiemogelijkheid, de partiële splitsing. De groeiende interesse voor deze nieuwe mogelijkheid tot herstructurering van kleine en grote vennootschappen is te verklaren doordat dit juridisch instrument het mogelijk maakt een deel van het vermogen af te splitsen naar één of meerdere nieuwe of bestaande vennootschappen zonder dat de overdragende vennootschap ophoudt te bestaan en zonder dat het afgesplitste vermogen dient te worden gekwalificeerd als bedrijfstak.Inlichtingen: Walter Herssens, tel: 02/482.01.10, e-mail: info@hercoma.be.De brug van productidee tot concreet projectOp 23 september kan u een workshop bijwonen van Bureau Léonard over De brug van productidee tot concreet project. Op het programma staat: van vage behoefte naar productidee, van productidee tot randvoorwaarden en specificaties, economisch aspect en prioriteitsstelling, waarom de klassieke projectmanagementsystemen niet meer voldoen, de basisprincipes van the Critical Chain en buffermanagement en organisatorische voordelen.Er zijn nog twee andere workshops: projectmatig werken met TOC, critical chain op 16 september en 7 november en hoe maak je gebruik van TOC pluspunten op 8 en 9 oktober en op 5 en 6 december.Inlichtingen: Bureau Léonard, De Burletlaan 63, 2610 Wilrijk, tel: 03/448.06.15, fax: 03/448.06.46, e-mail: info@leonard.eu.com.Ethisch ondernemenDe Vlaamse Strategievereniging houdt op 19 september een avondbijeenkomst waar kardinaal Godfried Danneels een voordracht houdt over Ethisch ondernemen. Kardinaal Danneels reflecteert op het ethisch ondernemen en met onze strategiebewuste managers in discussie treden over de vraag waarom ethisch ondernemen belangrijk is en voor ondernemingen van vandaag een bijzondere uitdaging vormt. Belangrijk is hierbij de vraag hoe ondernemingen principes van ethisch ondernemen in praktijk kunnen brengen en hierbij schijnbare(?) tegenstellingen tussen ethisch ondernemen en economische noodwendigheden tot een duurzame synthese kunnen brengen.Inlichtingen: Ann Coopman, tel: 09/372.69.22, fax: 09/372.09.51,e-mail: info@vsv.be.