Advertentie
Advertentie

De peetvaders van Poupehan

(tijd) - Op 21 februari 1982 devalueerde de Belgische frank voor de laatste keer in zijn bestaan. Een devaluatie met 8,5 procent leek de regering-Martens V toen de enige uitweg uit de diepe economische crisis waarin België verzeild was. Sinds gewezen ACV-voorman Jef Houthuys op zijn sterfbed aan journalist Hugo de Ridder de geheimen van Poupehan verklapte, gelooft bijna iedereen dat de devaluatie in dat kleine dorpje aan de Semois bedisseld werd door vier politieke vrienden van de christen-democratische zuil: de toenmalige premier Wilfried Martens en Fons Verplaetse, de latere gouverneur van de Nationale Bank die toen Martens (adjunct-)kabinetschef was, Hubert Detremmerie, toen voorzitter van de Bacob-groep, en Houthuys. Volgens de drie overlevenden van Poupehan klopt dat verhaal niet. Hoe de allerlaatste devaluatie wél tot stand kwam, en wat er dan wél in de bossen van Poupehan werd afgesproken, vertellen de drie overblijvers.