De politieke verantwoordelijkheid van Daems in het Sabena-dossier

Het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie voor Sabena maakt het thema van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid weer brandend actueel. In theorie is het heel eenvoudig: ofwel behoudt het parlement het vertrouwen in de minister, ofwel kan hij gewoon niet aanblijven. In de praktijk is dit een karikatuur, stelt YVES SACREAS. Een minister blijft in België, als gevolg van de coalitiepolitiek, zolang overeind als zijn eigen partij het wil. Het dossier-Daems leert vooral dat er vooraf betere spel- en controleregels moeten worden vastgelegd. De auteur is assistent aan het Instituut voor Constitutioneel Recht, KU Leuven. Hij doet doctoraatsonderzoek over de individuele politieke ministeriële verantwoordelijkheid