De politieke voetbal

(tijd) - De Bel20 trapte de week af met een winst van 1,3 procent tot 1.840,46. De klim kwam vooral op rekening van de financiele sector, die profiteerde van degelijke resultaten uit de Amerikaanse banksector. De strenge overheid en onzekerheid rond de overname van activa van Tractebel wogen voort op Electrabel, dat op het laagste peil sinds december 1997 afsloot. 'De handel is erg kalm, maar sterke resultaten van Citigroup en Bank of America zorgen toch voor enig optimisme', vatte een handelaar gisteren de beursdag samen. Toch bleef de stemming voorzichtig, te meer daar het er niet naar uitziet dat er snel een eind komt aan de oorlogsdreiging. De oorlog tegen Irak is nog niet geheel afgelopen, maar de VS richten afgaand op de harde taal van Bush, Rumsfeld en Powell al hun vizier op buur Syrie. Toch durft een aantal beleggers te hopen op beterschap. Morgan Stanley mag dan al met zijn hoofdeconoom Stephen Roach een beruchte pessimist in huis hebben, niet iedereen in het beurshuis heeft een even sombere visie. De Europese-aandelenstrateeg Richard Davidson is zelfs optimistisch en rekent op een sterk tweede kwartaal voor de aandelenmarkten. 'Ten eerste is er de waardering. Bij het dieptepunt op 12 maart was de waardering op basis van vrije kasstroom de hoogste in 20 jaar, evenaarde het dividendrendement voor het eerst sinds 1954 het obligatierendement en hielden de markten rekening met een winstdaling van 10 procent in 2003. Sindsdien zijn de zaken wat beter, maar toch houden de beurzen nog steeds rekening met een nulgroei van de winsten dit jaar.' Ten tweede somt Davidson niet minder dan acht katalysatoren voor een beursremonte op. De eerste vier zijn het einde van de oorlog in Irak, de lagere olieprijs, het herstel van de dollar en relatief dure bedrijfsobligaties in vergelijking met aandelen. Daarnaast zijn er indicatoren die traditioneel het dieptepunt van de beurzen en een nakend herstel inluiden: het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in februari onder 65, de schuldgraad van bedrijven verbetert en alle vier de 'marktindicatoren' van Morgan Stanley geven tegelijk een koopsignaal. Ten slotte verbetert de liquiditeit als gevolg van de afname van 'forced selling', verzekeraars en pensioenfondsen die verplicht worden aandelen te dumpen omdat hun solvabiliteit in gevaar komt. 'Het percentage aandelen in de portefeuille van verzekeraars evolueert weer richting 10 procent en nadert het peil van voor 1995', merkt Davidson op. Dankzij de meevallende resultaten van de Amerikaanse bankgiganten Citigroup en Bank of America timmerde ook in Europa de financiele sector voort aan de remonte. Fortis mocht 3,7 procent bijschrijven tot 15,30 euro, KBC trok 2,9 procent hoger naar 31,76 euro. Voetbal Electrabel deelde net als vorige week niet in de hausse. De elektriciteitsproducent was het drukst verhandelde Brusselse aandeel en daalde 2,1 procent naar 208 euro, de laagste koers sinds december 1997. Beleggers zijn verontrust over het strenge overheidsoptreden tegen Electrabel, een politieke inmenging die ook de Londense City niet is ontgaan. Merrill Lynch bestempelde in zijn wekelijkse update van de energiesector Electrabel als 'de politieke voetbal'. De analist Chris Rogers verlaagt het advies voor de Belgische elektriciteitsgroep van 'neutraal' naar 'verkopen' en wijst op de strikte regelgevende instanties. Vooral de maatregelen die de Belgische regering in het weekend van 5 april aankondigde, zoals de onverwachte tariefvermindering in de loop van 2003, doen Merrill Lynch het ergste vrezen. 'Naast de ratingverlagingen weegt ook de onzekerheid over de geplande overname van een deel van de activiteiten van Tractebel op de koers', stelt een handelaar. Electrabel kondigde eind vorig jaar de intentie aan de Europese activa van moeder Tractebel over te nemen, inclusief Distrigas en Fluxys. Electrabel liet meteen weten dat het niet van plan is meer te bieden dan de beurskoersen. Sindsdien blijft het opvallend stil rond die geplande overname. ING Financial Markets verlaagde het advies voor Electrabel van 'kopen' naar 'houden' en benadrukt de onzekerheid die er heerst rond het prijskaartje voor de Europese activa van Tractebel. Datzelfde Fluxys daalde op de fixingmarkt 2 procent naar 735 euro. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) acht de winst van de aardgastransporteur over 2002 te hoog. In de eerste tien maanden van 2002 hanteerde Fluxys onderhandelde tarieven, die vanaf november werden vervangen door lagere gereguleerde tarieven. Volgens de CREG haalde Fluxys die eerste tien maanden te veel winst uit het beheer van het aardgasnetwerk in Belgie. De extra winst moet Fluxys op een regularisatierekening plaatsen als buffer voor latere tariefverlagingen. Als de CREG haar zin krijgt, ziet Fluxys de winst over 2002 met een forse 12,8 miljoen euro afgeroomd tot 28,2 miljoen euro of 30,13 euro per aandeel. Als het bedrijf vasthoudt aan een dividenduitkering die 75 procent van de winst bedraagt, zal het nettodividend bijna gehalveerd moeten worden van 31,50 euro tot 16,95 euro per aandeel. Fortis Bank handhaaft het 'afbouwen'-advies voor Fluxys. Volgens de analist Philippe Vandeurzen bewijst de beslissing van de CREG het hoge risico voor tegenvallers bij de toezichthouders die een belegging in het aandeel met zich meebrengt. Hij bestempelt de beslissing als 'vreemd', aangezien het nieuwe gereguleerde tarievensysteem pas vanaf november ingang vond. Interbrew De brouwer Interbrew verloor 1 procent tot 20,55 euro. Credit Suisse First Boston acht het aandeel na de recente stijging 'correct' gewaardeerd en plakt bijgevolg een 'neutraal'-advies op Interbrew. Uit de beleggersdag die Interbrew eind vorige week in Bremen hield, onthoudt het beurshuis vooral dat de brouwer over het eerste kwartaal in Duitsland met 5 procent lagere verkoopsvolumes het beter deed dan de biermarkt in het algemeen, die 10 procent daalde. De malaise in de Duitse biermarkt volgt op de invoering van statiegeld begin 2003, 25 cent per niet-recycleerbaar flesje of blik. CSFB merkt op dat Interbrew minder door de maatregel getroffen wordt, aangezien een relatief groot deel van zijn Duitse verkopen uit recycleerbare flessen en vaten bestaat. Daarnaast verkopen Beck's, Diebels en Gilde minder via Aldi. Die Duitse discountreus vertegenwoordigde in 2002 3 procent van de verkochte biervolumes, maar verkocht in Duitsland in 2003 nog geen bier als gevolg van de invoering van het statiegeld. Zoete inval Opvallend was de sterke prestatie van Solvay, dat 2,9 procent verstevigde naar 63,30 euro. De inval die de Europese Commissie op 25 maart in de kantoren van Solvay, Celanese, BASF en Atofina deed, deerde de chemie- en farmaciegroep niet. Integendeel, het aandeel begon zelfs te stijgen na het bericht over de inval. De Europese Commissie verdenkt de chemiegroepen van prijsafspraken. Bij Solvay focuste de Europese Commissie op waterstofperoxide, een product dat onder meer voor de aanmaak van papier en blondeermiddel wordt gebruikt. Omega Pharma zette zijn remonte voort met een klim van 5,6 procent naar 20,60 euro. Volgens handelaars komt het aandeel stilaan weer in de gratie van institutionele beleggers, na de zware koersafstraffing eerder dit jaar als gevolg van enkele winstwaarschuwingen. Buiten de Bel20 is Solvus aan herontdekking toe na een adviesverhoging door KBC Securities. De uitzendgroep won 7,6 procent en sloot op 5,40 euro. KVS