De Post op zoek naar de gulden middenweg

De eeuwenlange evolutie van De Post kadert in een kontekst van oorlogen en bezetting. Om tegemoet te komen aan de stijgende informatie- en kommunikatiebehoefte, werd de postbedeling ingesteld door keizerlijke en koninklijke overheden. Reeds van in de beginfaze werden de postdiensten door het monopolie beschermd. In de meer recente geschiedenis werd de dienstverlening door de politieke overheid overgenomen, doch de monopoliepositie voor de postbedeling bleef gehandhaafd.