De Post telt in 20055.000 personeelsleden minder

(tijd) - Het personeelsbestand van De Post vermindert de komende vijf jaar met bijna 5.000 eenheden tot minder dan 40.000. Dat kan worden afgeleid uit de inhoud van het Strategisch Plan dat de raad van bestuur goedkeurde. Er komen geen gedwongen ontslagen, enkel natuurlijke afvloeiingen. Het bedrijf wordt omgedoopt tot Belgian Post Group en start met een aantal nieuwe activiteiten.