De Post verhoogt bedrijfswinst in 1998 met ruim de helft

(tijd) - De Post boekte het voorbije jaar een nettowinst van 6,4 miljard tegenover een verlies van 380 miljoen in 1997. Voorzitter Francine Wachsstock waarschuwde evenwel dat de daaruit gegenereerde cashflow onvoldoende is om de toekomstige investeringen te financieren. Financieel directeur Martine Durez acht ook de 12 miljard kredieten van de overheid ontoereikend en verwacht daarom dat De Post zijn zero-schuldpositie de komende jaren niet kan handhaven.'De Post kan over 1998 goede cijfers voorleggen.' Dat zei Francine Wachsstock, voorzitster van de raad van bestuur, bij de presentatie van het jaarverslag. Van een euforische stemming was evenwel geen sprake. 'De winstcijfers zijn onvoldoende om de investeringen te dragen die De Post absoluut moet doen wil hij de liberalisering en de mondialisering van de postmarkt aankunnen', aldus Wachsstock. De grote slokoppen zijn automatisering, met vooral de bouw van een sorteercentrum in Gent, en informatisering, waar De Post een achterstand heeft op zijn concurrenten.