De pot verwijt de ketel

(tijd) - Oorlogen worden vandaag op drie fronten beslecht. Wie de strijd wint op militair vlak, kan in de politieke arena verliezen omdat het mediagevecht in zijn nadeel draait. In het Israelisch-Palestijnse conflict wijst de verzamelde pers Israel met de vinger. Niet om wat de joodse staat doet, maar om wat hij is. Dat is althans de these in 'Decryptage', een polemische Franse documentaire die het negatieve mediabeeld van Israel nodig wil bijstellen.