Advertentie
Advertentie

De praktijk

Een Belgische producent van beleggingsgoud verkoopt beleggingsgoud aan een Belgische bank. De producent heeft geopteerd voor de belastingheffing met betrekking tot de verkoop. Het goud bevindt zich in België. De verkoper mag geen BTW in rekening brengen, maar moet op de uitgereikte factuur vermelden: Belasting te voldoen door de medecontractant, koninklijk besluit nr. 1, art. 20 bis.Deze handeling moet opgenomen worden in rooster 45 van de BTW-aangifte.De bank zal de aankoopfactuur opnemen in rooster 81 (aankoop goederen) en in rooster 87.De BTW aan 21 procent zal opgenomen worden in rooster 56. In geval van de BTW-aftrek volgens de regeling van het werkelijk gebruik, zal de bank de BTW volledig kunnen aftrekken door opname in rooster 59.Wanneer de bank dit goud verder verkoopt met vrijstelling van BTW, zal zij deze handeling, in principe, moeten opnemen in rooster 47 van de BTW-aangifte. Het gaat immers om een vrijgestelde handeling waarvoor recht op aftrek bestaat. Hoe met deze handeling rekening zal moeten gehouden worden bij de bepaling van het bijzonder verhoudingsgetal voor banken, is op dit moment niet duidelijk, aangezien de BTW-administratie nog geen commentaar heeft gepubliceerd.