De projektontwikkelaars

"1988 was op het vlak van het regeringswerk een Grand Cru. 1989 was veel minder. De regering moet haar tweede adem vinden. Naast de institutionele hervormingen zie ik een dertien-puntenprogramma dat zo vlug mogelijk door de regeringsploeg moet verwezenlijkt worden. Al deze punten zijn klaar voor beslissing. Er is al genoeg over gesproken. Nieuwe onderhandelingen zijn overbodig en ongewenst. Ik meen dat verscheidene van die punten op één enkele vergadering afgehandeld kunnen worden.' Dit verklaarde PS- voorzitter Spitaels eind augustus in een interview naar aanleiding van de politieke "rentrée'.