Advertentie
Advertentie

De Proloog

Geachte heer minister van Cultuur,beste Bert.Ik weet niet of u het al gemerkt hebt, want met uw nieuwe partijvoorzitter hebt u natuurlijk wat anders aan uw hoofd. Maar de voorbije week hebben de kwaliteitsgazetten (De Standaard en De Morgen dus) vol gestaan met artikels op hun cultuurpaginas over de preadviezen van de Commissies Dramatische Kunst en Dans. Daarmee willen die Commissies u een hint geven, aangaande welke theater- en dansgezelschappen hoeveel geld moeten krijgen voor de volgende jaren. Gelukkig kan u met die adviezen doen wat u wil, bijvoorbeeld er papieren vliegerkes van maken.Want ik verheel u mijn ontsteltenis niet, toen ik merkte dat mijn gezelschap Compagnie De Bonte Koe niét geselecteerd is. Nochtans had ik, penningmeester zijnde, een stevig dossier ingediend, mét de hele programmatie van het voorbije jaar, de fantastische bezoekerscijfers incluis. Daarbij mocht vooral het stuk Onder de rokjes stormen de bokjes als groot succes genoteerd worden. Vijftig man per voorstelling! En dat vooral omdat de hoofdrolspeelster niemand minder dan Kiki Vandewiele was, als leading lady van de Rokjes.Geef toe, geachte heer minister, beste Bert, dat u genoten hebt van deze voorstelling, die u had uitgekozen als eerste theatervoorstelling ooit in uw leven gezien. Dat gij ook familie bent van de tante van de vrouw van onze klank- en lichtman, doet hier niets terzake. U was kapot van de opvoering én van Kiki Vandewiele, met wie u om vier uur s nachts nadien nog gesignaleerd werd in café De Vettigen Tafelpoot, toevallig net dat weekend dat uw vrouw en kinderen op uitstap waren naar Euro Disney.En wat lees ik nu in het verslag van de Commissie Dramatische Kunst? Dergelijk soort cabaret-geknoei past niet in ons streven het Vlaamse theaterwezen te voorzien van doorstroming en dynamisering. En: Wij geloven theatergewijs gezien niet in het supermarkt-model.Allemaal dikke zever, geachte heer minister van cultuur, beste Bert. Want wie is voorzitter van die Commissie? Niemand minder dan Luk van den Dries, tevens voorzitter van de toneelvereniging Ceterum censeo hoc theatrum ese amplificandum. En die krijgt natuurlijk wél subsidies. Bovendien is Van den Dries iemand die in zijn vrije tijd een studie pleegt over het werk van Jan Fabre. Niet toevallig speelt Fabre zijn volgende voorstelling Het is komedie zoals ze te nemen of te laten is in Ceterum censeo etcetera.Nochtans: Fabre is, en ik wik mijn woorden, een zichzelf al twintig jaar herhalende bedenker van zichzelf herhalende voorstellingen, een grootmeester in het verkopen van intellectualistische gebakken lucht. Dat heb ik van Yves, het geniale zoontje van Kiki.Sire, pardon excellentie: het moet gedaan zijn met al die culturele adviescommissies, ze zitten vol met lui die zelf boter op het hoofd hebben. Neem het heft in handen: ga zelf àlle voorstellingen zien en beslis dan eigenhandig wie er subsidies krijgt. Dat zou pas een krachtig cultuurbeleid zijn. Of beter nog: neem contact op met Yves, want die weet werkelijk altijd alles, overal en van iedereen.Hoogachtend,Willy HOET