De raad van de migranten is welkom

Antwerpen en zijn migranten: komt het ooit nog goed? Het is een vraag die, amper twee jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, zeker moet gesteld worden. Vier jaar geleden boekte het Vlaams Blok in de metropool zijn eerste sukses met een programma dat vrijwel uitsluitend door een anti-migrantenstandpunt werd gestut. Sindsdien zoekt het stadsbestuur naar een middel om het ongenoegen van de Belgen in goede banen te leiden en het migrantenprobleem op te lossen. Er kwamen wrevelagenten, migrantenpolitie, zelfs een heuse ombudsman. Een echt reprezentatieve gesprekspartner bleef echter uit. Eind februari werd daaraan verholpen: de Antwerpse migrantenraad moet de rechtstreekse verbinding worden tussen de migrantenbevolking en het stadsbestuur. Het staat allemaal nog niet zo goed op poten, maar Mohammed Siyahia, woordvoerder voor de Marokkaanse gemeenschap in de migrantenraad, zegt het tijdens een gesprek keer op keer: "Ik hoop echt dat dit goed wordt.'