Advertentie
Advertentie

De Raad van State vraagt zich af waarom de toepassing van een DBI afha

nkelijk is van een minimum deelneming of een minimum aanschaffingswaarde.Bij de uitzonderingen waarin wordt voorzien, adviseert de Raad een motivatie te geven die de toetsing met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel kan doorstaan.Bij de eis dat een minimumbelasting van 15 procent moet zijn betaald op de uitgekeerde dividenden, vinden de staatsraden dat kantonale belasting mee moet worden gerekend.De Raad adviseert tevens het mogelijke tegenbewijs dat belastingplichtige of fiscus kunnen leveren, duidelijker in de tekst te schrijven. De buitenlandse belasting moet worden berekend op de op zijn Belgisch samengestelde belastbare basis.