De reaktie van de beurskoers op een overname

In België zullen de jaren tachtig, net zoals in de meeste westerse landen, bijblijven als het decennium van de financiën. Het was het tijdperk waarin het risicokapitaal weer in trek kwam. Op de aandelenmarkt uitte dit zich in een periode van krachtige beurshausses. De stijgende aandelenkoersen die hieruit voortvloeiden hebben een verhoogde fusie- en overname-aktiviteit in de hand gewerkt. Vertrekkende van die vaststelling, vroeg ik mij af in welke mate fusies en overnames een waarde kunnen creeren voor de aandeelhouders van de betrokken partijen.