De rechten van de werknemer bij faillissement

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, ziet het er uitermate beroerd uit voor de werknemers. Hun lot ligt dan in de handen van een curator die de plaats inneemt van de gefailleerde, en verantwoordelijk wordt voor de afhandeling van het faillissement. Een curator moet steeds bijzonder snel optreden. Hij moet zich er snel van vergewissen of hij de arbeidsovereenkomsten van de werknemers zal beëindigen of voortzetten. Een werknemer behoort in ieder geval tot de zogenaamde bevoorrechte schuldeisers. Hij kan ook een beroep doen op het Fonds voor sluiting van ondernemingen.