De regering legt de laatste hand aan de hervorming van de vennootscha

psbelasting.De KMOs krijgen extra lage tarieven, vrijstelling van voorafbetalingen gedurende de eerste drie boekjaren en ze kunnen 50 procent van de gereserveerde winst volledig vrijstellen met een maximum van 37.500 euro als ze die opnieuw investeren.De pro rata afschrijvingen in het jaar van aanschaffing en het spreiden van de bijkomende kosten over de afschrijvingsperiode van de hoofdsom gelden niet voor KMOs.