Advertentie
Advertentie

De regering wil de financiering van investeringen met eigen middelen

binnen KMO-vennootschappen aanmoedigen.De reserve zal per belastbaar tijdperk maximaal 18.750 euro groot kunnen zijn als de KMO-vennootschap minstens 37.500 euro winst heeft behaald die ze niet uitkeert maar reserveert binnen de vennootschap.De investeringsreserve zal dan binnen de drie belastbare tijdperken moeten worden geïnvesteerd in afschrijfbare materiële of immateriëlevaste activa die recht kunnen geven op het voordeel van de investeringsaftrek.