De rekening, a.u.b.

Eén van de grootste maatschappelijke problemen in de eerstvolgende decennia wordt de vergrijzing van de bevolking. Vergrijzing brengt een reeks problemen mee: in de volgende jaren zal het aantal gepensioneerden drastisch toenemen, terwijl de aktieve bevolking zal krimpen. Het betekent dat de basis voor pensioenheffingen steeds kleiner zal worden, terwijl het bedrag aan uitgekeerde pensioenen steeds zal stijgen. Tegelijk zal ook de behoefte aan medische verzorging en bejaardenhulp versneld toenemen.