De relatie loonkosten-werkgelegenheid

Enkele van de huidige hete politieke hangijzers zijn de volgende: