De rentemarge moet omhoog

'De focus van de Europese banken op hun kosten-inkomstenratio's is niet meer dan een modegril. De Europese banksector kan de rendabiliteitskloof met de Amerikaanse banken enkel dichten door de rentemarge te verhogen. Dat betekent minder rente op het spaarboekje en duurdere kredieten, vooral voor KMO's. Geen leuk nieuws dus', stelt Rudi vander Vennet, hoogleraar financiele economie aan de universiteit van Gent.Kris van Hamme