Advertentie
Advertentie

De resultaten tegen het licht gehouden

BRUSSEL (tijd) - De artsenverkiezingen leverden de BVAS in de commissie artsen-ziekenfondsen, waar ziekenfondsen en dokters onderhandelen over erelonen en tarieven, twee huisartsen- en vijf specialistenzetels op. Het 'Kartel' veroverde vier huisartsenzetels en één specialistenzetel. De beide artsensyndicaten toonden bijzonder gelukkig over die resultaten. Vanwaar de blijdschap?Van de Meulenbroeke:'In eerste instantie omwille van de massale opkomst. Dat 70 procent van de artsen zich vrijwillig geëngageerd heeft om zich uit te spreken over de toekomst van hun beroep, gebeurde nooit eerder. Volgens mij betekent de grote respons dat de dokters begrepen hebben hoe belangrijk de inzet van de stembusslag was. Ik meen dat de artsenbonden zich gelukkig mogen prijzen dat ze voortaan beslissingen kunnen nemen in de wetenschap dat ze gesteund worden door een brede basis.'