De revolutie aan kinderen verteld

Het Internationaal Situationisme is geboren in de schemerzone tussen rationele kritiek op de maatschappij en het lyrisch wegdromen eruit. De stichters waren de Deense Cobra-schilder Asger Jorn en de Franse theoreticus Guy Debord. Debord werd geboren in 1931 en pleegde zelfmoord in 1994. Gecontesteerd tijdens zijn leven werd hij na zijn dood het object van een ware cultus. Biografische benaderingen van Debord vertonen een gênante hang naar hagiografie. Gelukkig is er sinds enige tijd een uitstekend boek van Laurent Chollet op de markt, waarin niet zozeer Debord als wel zijn beweging op een vrij heldere manier in kaart wordt gebracht. Freddy DE VREE