De risicopremie na 11 september

De risicopremie is een sleutelelement in de financiële theorie. Ze meet het extra rendement dat een belegger in aandelen ontvangt als vergoeding voor het gelopen risico. De definitie van de risico-premie is simpel: de verwachte return van aandelen minus de risicovrije rente. De praktische uitwerking is minder eenvoudig. Hoe meet ik de verwachte return? Wat is de risicovrije rente? Hoe becijfer ik als belegger de risicopremie? Wat leert die premie mij over de beursvooruitzichten? We trokken met die vragen naar professor Jan Annaert en John Crombez van de Gentse universiteit.