Advertentie
Advertentie

De rode draad van Ariadne

Yello is het tweede investeringsproject voor business angel Ann vanden Berghe, al is het het eerste uit de meerwaarde-economie. In maart 2001 investeerde Vanden Berghe als beginnende business angel in het bedrijf Headstart, dat in juli 2002 formeel werd opgericht. Ann vanden Berghe is zowel investeerder als coach van Headstart, een ICT-bedrijf dat voortkomt uit het puin van het failliete bedrijf Passage. 'Headstart is het project van een vrouw die voorheen bij Passage werkte en mogelijkheden zag om het anders en beter te doen. Hier is mijn roeping van coach gegroeid', bekent Vanden Berghe. 'Ik begeleidde de onderneemster bij haar keuze.' Ann vanden Berghe komt uit de voedingsindustrie. Zij leidde dertien jaar lang haar eigen productiebedrijf. Ze had het bedrijf overgenomen waar zij als werknemer was begonnen en bouwde het uit tot een bloeiend bedrijf met 45 medewerkers en een omzet van ruim 12,5 miljoen euro, waarvan 80 procent uit export. 'Het was een harde leerschool en ik had zelf nooit een mentor', getuigt Vanden Berghe. Na de verkoop van het bedrijf in 2001 nam zij een sabbatjaar maar de ondernemingsmicrobe kriebelde te sterk. Vanden Berghe coachte vanaf 2001 Headstart, investeerde in het kapitaal in 2002 en richtte kort daarna, in december 2002, haar eigen investeringsmaatschappij Ariadne Invest op die risicokapitaal levert en zakelijk en persoonlijk advies geeft. Met Ariadne Invest wil Vanden Berghe in zowat vijf bedrijven investeren. Zij wil haar 'pupillen' later ook met elkaar in contact brengen, zodat zij van elkaar kunnen leren. De rode draad van Ariadne is helder. 'Het moet klikken met de ondernemer met wie ik samenwerk. Ik ben zelf een ondernemer in hart en nieren', zegt ze. 'Deze elementen moet ik terugvinden bij de ondernemer. Hij of zij moet openstaan voor een groei als ondernemer, ik moet voelen dat hij of zij dat resultaat zal behalen. Een ondernemer heeft drie jaar de tijd om zich een plaats te zoeken in de economie.' Ann vanden Berghe ging op dezelfde manier te werk toen zij het 'Yello'-project van Piet Vanmarcke als investeringsdoel koos. 'Ik werd aangetrokken door de manier waarop Piet zijn project presenteerde, zijn gedrevenheid, zijn goede inzichten en vooral zijn goede voorbereiding. De presentatie was professioneel, getuigde van een sterke visie en verschafte duidelijkheid over de personeelsaanpak en het duurzaam ondernemerschap. Yello is een project uit de sociale economie, waar duurzaam ondernemen en de menselijke aspecten centraal staan. Ondernemen in de sociale economie moet niettemin professioneel gebeuren. Ik zal nooit instappen in grootschalige projecten, ik moet de openheid van de ondernemer voelen om te groeien', vertelt Vanden Berghe. 'Ik stap ook bewust in projecten die niets met voeding te maken hebben.' Mannenclubje Ann vanden Berghe volgde in 1996 al een cursus 'Vrouw en ondernemerschap' bij de Vlerick Leuven Gent Managementschool'. Deze opleiding is nu opgenomen in de opleiding 'KMO Excellence'. 'Ik leerde er veel', zegt vanden Berghe. 'De opleiding opende veel deuren, ik kreeg oog voor een constante kwaliteit en het belang van een ISO-certificaat. Mijn bedrijf haalde het ISO-certificaat en verfijnde zijn managementsystemen. Ik werd een rijpe ondernemer. Mijn managementteam telde vijf mensen, elk verantwoordelijk voor een bepaalde managementtaak. Het was moeilijk om in 2001 mijn kind los te laten. Ik heb het bedrijf gelukkig op het toppunt van de economie verkocht, toen er nog geld in de markt was om te kopen.' Toen het eigen bedrijf de deur uit was, maakte Vanden Berghe een sterke-zwakteanalyse (SWOT) van zichzelf als ondernemer. Het was tijd voor een sabbatjaar na dertien jaar keihard ondernemen. 'Ik nam me voor opleidingssessies te volgen bij Vlerick, zoals de sessie beleidsbeslissingen ('executive decision making'). Ik besliste ook niet te rentenieren maar te investeren.' De Vlerick School bracht Vanden Berghe in contact met Vlerick BAN. 'Hilde Goossens, de directeur van het 'mannenclubje' van Vlerick BAN, was bijzonder tevreden dat zij de eerste vrouwelijke business angel kon verwelkomen. Zij staat open voor vernieuwing en de stimulering van vrouwelijk ondernemerschap', zegt Vanden Berghe. 'Vlerick BAN opende voor mij een nieuwe wereld en toonde mij wat ik moest gaan doen.' Vanden Berghe werd in januari 2003 ook verkozen tot lid van het Brugse 'Genus'-fonds, dat te vergelijken is met een vereniging van business angels. De leden van het Genus-fonds verstrekken risicokapitaal aan ondernemers uit de regio Brugge. 'Het lidmaatschap van Genus verruimt mijn activiteiten als business angel', legt Vanden Berghe uit. 'Hier leer ik in groepsverband projecten doorlichten en over investeringen beslissen. Bij Vlerick BAN beslis ik alleen over mijn investeringsprojecten.' Tijdbeheer is erg belangrijk voor Vanden Berghe. Zij spendeert tijd bij 'haar' bedrijven en moet ook tijd uittrekken voor Genus en voor haar rol als meter in het netwerk- en coachingproject 'Ondernemers voor Ondernemers' (OVO) van Unizo Oost-Vlaanderen waaraan zij sinds november 2001 meewerkt. KB